اهمیت داشتن فیلتر داخلی

اندک بودن حجم آب آکواریوم نسبت به جمعیت زنده، یکی از معضلاتی است که ما را هر چه بیشتر نیازمند عوامل تنظیم‌کنندۀ مصنوعی مانند فیلترها می‌کند. هر چه جمعیت بیشتر باشد، سرعت افت کیفیت آب هم بیشتر خواهد بود. امکان خروج دائمی فضولات و پسماندها (که منجر به کدورت ظاهر و سمی شدن آب می‌شوند) به طور خودکار به خارج آکواریوم وجود ندارد؛ پس می‌بایست خودمان دست به کار شویم و دستگاه‌های تصفیۀ آب برای آکواریوم تهیه و راه‌اندازی کنیم. فیلتر حاضر مناسب است برای:

  • فیلتراسیون انواع آکواریوم‌های ماهیان گرمآبی آب شیرین مناطق حاره‌ای، آکواریوم‌های پلنت آب شیرین، آب شور و آکواریوم‌های آبسنگ
  • با قابلیت نصب، باز و بست و تمیزکاری آسان
  • کاملاً غوطه‌ور

نکته:

  • حتماً قبل از عملیات تمیزکاری، برق دستگاه را قطع کنید.
  • از به کار انداختن دستگاه بیرون از آب خودداری کنید.

منو اصلی